شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ عاقبت غمها چاره شود مشکلات گرهش پاره شود زندگي از نو تازه شود چون بهاري آيي
2-FDAN
98/11/23
مينشيني تو در بر ما.... ميکشي دستي بر سرما... چون بهاري آيي
اللهم عجل لوليک الفرج
2-FDAN
به به...سلام...کجا بوديد؟کم پيداييد...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} سلام... ممنونم از لطفتون@};-
2-FDAN
{a h=uaf3324fc47be2225}يادداشتهاي يک مسلمان{/a} خواهش ميکنم:)
mp3 player شوکر
يادداشتهاي يک مسلمان
رتبه 0
0 برگزیده
887 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top